Crazy Sand Eel

25 Oct 2018

16 Aug 2018

27 Jun 2018

Tailwalk Salty Shape Dash Micro Gamer – универсална лайт пръчка, с микро джиг насоченост

26 Jun 2018
Tailwalk Salty Shape Dash Micro Gamer – универсална лайт пръчка, с микро джиг насоченост.     Автор: Ваньо Контев

Петър Лаков - шампионът по пъстървов риболов за UNITIКA

Date: 27 Jun 2017

Post comment

Security code
  • No comments yet
Scroll To Top